Menu
Szybki Kontakt
info@dokumencik.eu

Nr Kontaktowy - 731-000-123

Kontakt tylko drogą mailową

Regulamin

1. Postanowienia ogólne.

1.1 Niniejszy regulamin określa warunki dokonywania zakupów na stronie internetowej  www.dokumencik.eu

1.2 Podane w ofercie ceny, są cenami brutto.

1.3 Replika dokumentu publicznego jest sprzedawana tylko osobie która poświadczy prawdziwość danych i tylko na jej użytek własny.

2. Zakupy, płatności i dostawa.

2.1 Zgodnie z art. 535 kodeksu cywilnego sprzedający zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.

2.2 Sprzedawca umożliwia sprawdzenie towaru bezpośrednio po jego dostarczeniu przez kuriera.

2.3 Klient dokonujący zakupu na odległość, który życzy sobie dostawę towaru za pośrednictwem Kuriera  po złożeniu oferty proszony jest o niezwłoczne przesłanie na adres e-mail: - dane do wysyłki, - wybór płatności (pobranie lub przelew), -  koszt dostawy: a)za pobraniem 30 zł b)przedpłata na konto 0 zł - telefon kontaktowy, który na życzenie klienta będzie przekazany kurierowi do kontaktu przed dostawą, . UWAGA: poszczególne oferty mogą zawierać dodatkowe warunki ustalane indywidualnie w zamówieniu klienta.

2.4 Każdy klient wybierający sposób zapłaty przedpłatę na konto powinien w terminie 3 dni dokonać przelewu na konto które otrzymał podczas składania zamówienia.

2.5 Każdy towar staramy się wysłać w terminie do 3 dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty na naszym koncie lub wybraniu płatności za pobraniem i otrzymaniu pełnych danych do wysyłki,

2.6 Każda przesyłka jest starannie pakowana i zabezpieczona, jednak prosimy aby jej stan sprawdzić w chwili odbioru przy kurierze, a ewentualne uszkodzenie towaru prosimy zgłosić dostawcy, który jest zobowiązany spisać odpowiedni protokół zgłoszenia – prosimy o niezwłoczne zgłaszanie sprzedawcy wszelkich wad.

3. Odstąpienie od umowy.

3.1 Każdemu klientowi, który dokonał zakupu w celu nie związanym bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową przysługują prawa i obowiązki o których mowa z Ustawie z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpiecznych, jak również w Ustawie z dnia 27 lipca 2007 r. o szczególnych warunkach sprzedaży i zmianach w kodeksie cywilnym,

3.2 Każdy konsument ma prawo odstąpienia zakupu dokonanego na odległość w terminie 10 dni od dnia otrzymania towaru, chyba że w opisie produktu lub regulaminie zostało zaznaczone że odstąpienie jest niemożliwe na podstawie: Art. 10 punktu 4. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, może nastąpić ewentualny zwrot indywidualnie przygotowanego zamówienia przez kupującego, po wczesniejszym uzgodnieniu ze sprzedającym oraz po pokryciu kosztów materiałów wykorzystanych do realizacji tegoż zamówienia. W celu odstąpienia należy odesłać towar w stanie w jakim został dostarczony wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy oraz drukiem reklamacji, a także należy podać pełne dane do zwrotu gotówki. Zwrot nie będzie uznawany jeśli nie zostanie dołączony poprawnie wypełniony druk zwrotu. Przypominamy, że zgodnie z ww. Ustawą strony są zobowiązane do zwrotu wzajemnych świadczeń. 

3.3. Sprzedawca przestrzega również przepisów kodeksu cywilnego, oraz innych Ustaw.

4. Reklamacja

4.1 Reklamację prosimy zgłaszać mailowo na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

4.2 W zgłoszeniu reklamacyjnym prosimy określić, czy reklamacja opiera się na podstawie Ustawy konsumenckiej, czy na podstawie rękojmi, czy korzystając z gwarancji, a ponadto w zgłoszeniu powinien określić: - zgłoszenie wady (usterki), - roszczenie, - dane, na które ma zostać wysłana odpowiedź (oczywiście jeżeli klient chce zachować formę wysyłkową).

4.3 Do każdej reklamacji ustosunkujemy się w terminie 30 dni.

4.4 Gwarancją są objęte te oferty, w których treści sprzedawca wyraźnie zaznaczył iż dana oferta jest objętą gwarancją, co nie ma wpływu (nie ogranicza) na pozostałe prawa każdego klienta.

5. Poufność i ochrona prywatności.

5.1 Dokumencik.eu jest właścicielem wszelkich zdjęć i opisów zamieszczonych w naszych ofertach, dlatego zabrania się ich kopiowania bez uprzedniej zgody.

5.2 Wszelkie dane uzyskane od kupującego będą wykorzystane wyłącznie do celu realizacji zamówienia, a każdy klient ma prawo do ich wglądu.

6. Postanowienia końcowe.

6.2 Każdemu klientowi umożliwiamy prawo do indywidualnej negocjacji poszczególnych postanowień / warunków zakupu w drodze negocjacji danej oferty (w formie pisemnej).

6.1a Niniejszy regulamin sprzedawca udostępnia do kopiowania w celu zapisania treści na dysku lub nośniku zewnętrznym.

6.1b Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania ogłoszenia, aukcji bądź oferty przed terminem m.in. w myśl art. 70 ze znaczkiem 1 § 3 kodeksu cywilnego.

6.2 Odstąpienie jest niemożliwe na podstawie: Art. 10 punktu 4. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą tyczy się to wszelkich personalizowanych rzeczy kolekcjonerskich dostępnych w sprzedaży.

6.3 W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, a w stosunku do konsumentów również przepisy ustaw konsumenckich.

6.4 W celu realizacji umowy sprzedawca jest zmuszony do wykorzystania udostępnionych danych osobowych na podstawie zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, a po zrealizowaniu danej umowy dane zostaną niezwłocznie usunięte lub zmodyfikowane.

6.5 Wykonując obowiązek wynikający z Ustawy o ochronie danych osobowych informuje się o treści art. 24: 1. W przypadku zbierania danych osobowych od osoby, której one dotyczą, administrator danych jest obowiązany poinformować tę osobę o: 1) adresie swojej siedziby i pełnej nazwie, a w przypadku gdy administratorem danych jest osoba fizyczna – o miejscu swojego zamieszkania oraz imieniu I nazwisku, 2) celu zbierania danych, a w szczególności o znanych mu w czasie udzielania informacji lub przewidywanych odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych, 3) prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, 4) dobrowolności albo obowiązku podania danych, a jeżeli taki obowiązek istnieje, o jego podstawie prawnej. 2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli: 1) przepis innej ustawy zezwala na przetwarzanie danych bez ujawniania faktycznego celu ich zbierania, 2) osoba, której dane dotyczą, posiada informacje, o których mowa w ust. 1.

6.6 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji zamówienia złożonego na stronie dokumencik.eu którą potwierdzam zapoznaniem się z regulaminem sklepu dokumencik.eu tj.zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r o Ochronie Danych Osobowych;tekst jednolity: Dz.U. z  2002 r Nr 101, poz. 926 ze zm.

6.7 W rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zabrania się kopiowania naszych zdjęć i innych materiałów autorskich, a jednocześnie uprzedzamy o odpowiedzialności za naruszenia norm prawnych wynikających z ww. aktu prawnego.